Voor de vluchtelingen uit de Oekraïne is er een leefgeldregeling in het leven geroepen. Voor de uitvoering van deze regeling kunnen we de gemeente voorzien van prepaid betaalpassen, waarop wij de leefgeldregeling in opdracht van de gemeenten uitvoeren. Met de passen kan overal in Nederland betaald worden en voor de pashouders is er de rubrigo spark app. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze pas, de uitvoering van de leefgeldregeling en de app.
We bieden de gemeenten hiermee een veilige oplossing voor uitvoering van de leefgeldregeling en nemen de gemeente een deel van de administratieve last uit handen.

de prepaid betaalpas

Voor de uitvoering van de regeling bieden we de vluchtelingen een VISA Debit betaalpas. Dit is een prepaid pas, die overal in Nederland gebruikt kan worden voor pinbetalingen. Op verzoek van de gemeente kunnen we de mogelijkheid om geld op te nemen bij geldautomaten, uitzetten.

de rubrigo spark app

De pashouder kan de rubrigo spark app vanaf 5 april in de Apple en Google Play stores vinden. De app biedt het volgende:

 • Beschikbaar saldo op de pas
 • Overzicht van alle betalingen (inkomsten en uitgaven)
 • Inkomsten ontvangen
 • Geld overmaken
 • Berichten ontvangen van de gemeente, of van ons
 • De pincode van de pas opvragen
 • De contactgegevens van de gemeente

uitvoering van de leefgeldregeling

Onze dienstverlening aan de gemeente omvat het volgende:
 • Een verzamelrekening voor de gemeente
 • Uit te reiken betaalpassen, op voorraad bij de gemeente
 • Een veilige pas-activatie procedure
 • Vastleggen van de ID gegevens van de pashouder
 • Voorkomen van dubbele aanmeldingen
 • Uitvoering van de leefgeldregeling, afgestemd op gezinssamenstelling en opvang
 • Automatische wekelijks toevoeging aan het passaldo, conform de regeling
 • Ondersteuning voor verschillen uitkeringsbedragen en looptijden
 • Overzetten van de regeling naar een andere gemeente bij verhuizing
 • Maandelijkse overzichtsrapportage over uitvoering van de regeling
 • Een vriendelijke, meertalige app voor de pashouders
 • Een meertalige tweedelijns supportdesk
Buyproxy is een bij de DNB geregistreerde betaaldienstverlener. Voor de verantwoording over de juiste uitvoering van de leefgeldregeling ontvangt de gemeente een accountantsverklaring en een onderbouwing van de doelmatigheid en rechtmatigheid van de geldverstrekkingen.

contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ewoud Mogendorff of Randy Benjamins.

Ewoud Mogendorff 

06 14 69 97 52 

ewoud.mogendorff@buyproxy.nl

Randy Benjamins 

06 83 22 76 33 

randy.benjamins@buyproxy.nl

veelgestelde vragen

Neem contact op met Ewoud Mogendorff (06 1469 9752) of met Randy Benjamins (06 8322 7633).

De gemeente stort de bedragen, benodigd voor de leefgelden, op de derdengeldenrekening van stichting Bewaarinstelling Buyproxy. Dit zijn RABO kwaliteitsrekening. De gemeente vult samen met de ontheemde het registratieformulier in en overhandigt na registratie hem/haar meteen de betaalpas. De ontheemde installeert de rubrigo spark app op zijn/haar smartphone. Buyproxy activeert de pas en maakt wekelijks het leefgeldbedrag over van de rekening van de gemeente naar de betaalpas.

Er kan betaald worden bij iedere winkel met een betaalautomaat.

Ja dat kan. Je moet dan wel het rekening- en pasnummer doorgeven aan jouw werkgever.

Ja, je kan geld overmaken naar bekende begunstigden met een rekening in Nederland. 

Ja, dat kan. De gemeente kan een lijst van typen winkels beschikbaar stellen, waar binnen de gemeente met de pas betaald mag worden, bijvoorbeeld “essentiële” winkels. Hieraan zijn kosten verbonden.

De rubrigo spark app voorziet in saldo- en transactie informatie.

De passen liggen bij de gemeente op voorraad en kunnen, na registratie, en na invullen en ondertekenen van het intakeformulier, direct door de gemeente worden uitgereikt. Wij activeren de pas op afstand na uitreiking door de gemeente.

De gemeente vult het intakeformulier in en laat deze ondertekenen. Het intakeformulier wordt aan ons gestuurd en, na controle van de gegevens, activeren we de pas en starten we de leefgeldregeling voor deze pashouder. Bij de start van de leefgeldregeling wordt een eerste bedrag op de pas gezet en de pashouder kan hierna direct van de pas gebruik maken.

Afhankelijk van onze voorraad, in principe binnen twee werkdagen. Spoedbestellingen gaan in overleg.

De passen blijven eigendom van Buyproxy en dienen na gebruik ingeleverd te worden. De passen kunnen dan door ons opnieuw worden ingezet voor andere ontheemden of kunnen hergebruikt worden voor andere doeleinden. Wanneer de gemeente de passen inlevert, betaalt Buyproxy het statiegeld voor de passen terug.

Nee, Buyproxy controleert de gegevens bij registratie van de gebruiker. Een geregistreerd persoon kan maar één keer een leefgeldregeling krijgen toegewezen.

Direct nadat de registratie is voltooid, de regeling is aangezet en de pas is geactiveerd. We streven ernaar dit binnen 4 uur na het overhandigen van de pas af te ronden.

Buyproxy stopt de regeling bij de gemeente waarvandaan de ontheemde vertrekt. Als de ontvangende gemeente ook gebruik maakt van onze diensten kunnen we de regeling van die gemeente naadloos aan laten sluiten op de eerdere regeling.

De gemeente stelt het geld beschikbaar en Buyproxy zorgt voor de wekelijkse uitbetaling van het leefgeld op de pas.

In de rubrigo spark app kan het passaldo worden opgevraagd.

De gemeente stort geld op de derdengeldenrekening ten name van de Gemeente. Vanuit de derdengeldenrekening verzorgt Buyproxy de uitbetaling op de pas, conform de regeling die van toepassing is op de pashouder.

Nee, voor een betaalpas is registratie van een BSN niet verplicht. Met de betaalpas kan direct bij winkels betaald worden, voor zover er saldo is. Hiermee wordt het gebruik van contant geld vermeden.

Buyproxy zet zich in om betaalmiddelen beschikbaar te stellen voor de aanpak van armoede en schulden. Op onze website www.buyproxy.nl staat een aantal van onze projecten beschreven. We werken daarbij samen met veel lokale en landelijke organisaties.

Klik hier voor meer informatie over ons team.

 • Geen bankrekening op naam van betrokkenen maar op naam van derde, dus geen juridische of toezichthoudende beperkingen.
 • Geen juridische beperking om, indien gewenst, de betaaldienst open te stellen voor vluchtelingen die zich (vooralsnog) niet kunnen identificeren.
 • Volledige functionaliteit, gelijk aan die van een reguliere bankrekening.
 • Indien gewenst kan besteding van leefgeld geoormerkt worden.
 • Gerichte steun van de gemeente of rijksoverheid kan eenvoudig en snel worden toegevoegt (b.v. OV, gerichte vergoedingen voor specifieke uit gaven b.v. voor kinderen).
 • Gerichte pariculiere initiatieven kunnen meeliften en hun gerichte steun via de debit card aanbieden.
 • Snel schaalbaar indien het aantal vluchtelingen snel toeneemt.

Niet elke gemeente heeft een stadspas, of een vergelijkbare instrument. Een stadspas is ook geen algemeen betaalmiddel. Onze rubrigo spark oplossing kan eventueel wel worden uitgebreid met typische stadspas-functionaliteit.

Ja, maar deze mogelijkheid kan uitgezet worden op verzoek van de gemeente.

De gemeente betaalt de kosten van de pas. De transactiekosten zijn verwerkt in een vast bedrag per maand per pas. De kosten voor de gemeente zijn daarmee voorspelbaar. Voor de verrekening van de kosten ontvangt de gemeente van ons éénmaal per kwartaal een factuur (achteraf). De set-up kosten en de aanschaf van de passen dienen vooruit te worden betaald.

Nee, rubrigo spark is goedkoper dan werken met cash of met een betaalrekening. De uitvoeringskosten voor de regelingen en het gebruik van de app zijn bij de kosten inbegrepen.

Zeer veilig. De pas is een (prepaid) VISA debit card en voldoet aan alle gebruikelijke veiligheidseisen. Het geld kan alleen besteed worden bij winkels door middel van een pintransactie. Bedragen onder de 50 euro kunnen zonder pin worden betaald. Zodra de contactloze betalingen oplopen tot boven de 100 euro, moet éénmalig de pincode ingevoerd worden. Dit is de standaard procedure die, bijvoorbeeld, ook voor bankpassen geldt.

Het geld staat op de derdengeldenrekening van de betaalinstelling van Buyproxy, op naam van de gemeente. De derdengeldenrekening is een zogeheten kwaliteitsrekening van de RABO bank.

Het is mogelijk dat iemand twee passen krijgt wanneer de registratie door twee verschillende gemeentes wordt gedaan. Het is echter niet mogelijk om aan één persoon twee keer leefgeld uit te keren. Naast de controle van de intake gegevens, houden wij ook toezicht op het betalinsgverkeer dat via onze passen loopt, conform de eisen van De Nederlandsche Bank.

De gebruiker meldt bij de gemeente dat de pas kwijt is geraakt. De gemeente kan een nieuwe pas uitgeven en op het intakeformulier aangeven dat het een vervangende pas betreft. Buyproxy schakelt binnen 4 uur de oude pas uit en koppelt de nieuwe pas aan het tegoed en de app. Wordt de pas later alsnog gevonden, dan ontvangen wij die graag retour, zodat deze klaargemaakt kan worden voor hergebruik.

tarieven

Eenmalig
Aansluiting gemeente, openen rekening, aanmaken regelingen
Passen op voorraad bij de gemeente, per pas*
Registratie pasuitgiften, per uitgereikte pas

Maandelijks
Uitvoeren leefgeldregeling, per pashouder
Vaste kosten en kosten betalingsverkeer, per pas
Beheer gemeenterekening en rapportages

Overige
Vervangende / extra passen, per pas*
Pasbetalingen beperken tot bij bepaalde winkels

*Dit is inclusief 5 euro statiegeld per pas, dat we terugbetalen na retourneren van passen die niet (meer) in omloop zijn.

Euro
950
14
10


3
5
750


14
2

Eenmalig
Aansluiting gemeente, openen rekening, aanmaken regelingen – €950
Passen op voorraad bij de gemeente, per pas* – €14
Registratie pasuitgiften, per uitgereikte pas – €10

Maandelijks
Uitvoeren leefgeldregeling, per pashouder – €3
Vaste kosten en kosten betalingsverkeer, per pas – €5
Beheer gemeenterekening en rapportages – €750

Overige
Vervangende / extra passen, per pas * – €14
Pasbetalingen beperken tot bij bepaalde winkels – €2

*Dit is inclusief 5 euro statiegeld per pas, dat we terugbetalen na retourneren van passen die niet (meer) in omloop zijn.